Muzica vocală religioasă.

Parcurs şi dezvoltare. Impact socio-uman.

                                                                                      Lucian Opriș

Coordonator stiintific: Claudia Pop Basile

Preambul

Muzica este una dintre cele mai miraculoase şi totuşi reale creaţii ale minţii şi sensibilităţii umane”(W.G.Berger)1

Muzica vocală religioasă a avut forţa extraordinară, şi încă o manifestă constant, de a uni şi de a motiva grupuri şi comunităţi. Naţiuni întregi sunt unite si promovează muzica religioasă, atât vocală, instrumentală, cât şi vocal – instrumentală.

Muzica se învaţă cântând, spunea cândva cineva, fiind şi o consecinţă de ordin metodic, pe lângă cel afectiv, de unde rezultă şi grija educaţiei muzicale în formarea vocii.

Ideea de a cerceta parcursul dezvoltării muzicii religioase a venit dintr-o dorinţă a mea de a crea o imagine asupra apartenenţei religioase cultice ecumenice, fără a intra în amănunte, ceea ce ar fi generat un studiu de mari dimensiuni, pe care aş putea să-l continui, la dizertaţia de la Master.

Lucrarea este structurată in patru capitole şi cuprinde dezvoltarea în linie mare a muzicii vocale religioase.

În primul capitol am încercat să facem o prezentare din punct de vedere istoric şi evolutiv al muzicii vocale, dezvoltând şi partea de tehnică vocală. În capitolele doi şi trei am urmărit drumul pe care l-a parcurs muzica vocală religioasă, amintind fiecare etapă, care a dezvoltat şi influenţat, până la definire, stilul vocal religios.

În capitolul patru, ca o noutate în categoria socio-umană muzicală, am propus şi realizat, un sondaj de opinie, cu privire la importanţa şi cerinţa de muzică vocală religioasă.

Cuprins

Preambul……………………………………………………………………………. 3

 1. Apariţia muzicii vocale………………………………………………… 3

  1. Apariţia şi Evoluţia muzicii vocale…………………………………. 5

  2. Aparatul vocal……………………………………………………….. 11

  3. Tehnici vocale ………………………………………………………. 15

II. Muzica vocală laică …………………………………………………….. 18

2.1. Monodia………………………………………………………………… 18

2.2. Stilul polifonic………………………………………………………….. 18

2.3. Muzica vocală corală…………………. ………………………………… 19

2.3.1. Istoria corului în Antichitate……………………………………… 19

2.3.2. Istoria corului în Renaştere……………………………………….. 20

2.3.3. Istoria corului în Baroc…………………………………………… 22

2.3.4. Istoria corului de la mijlocul secolul al XVIII-lea până la sfârşitul secolului XIX………………………………………………………………………………. 23

2.3.5. Corul în secolul al XX-lea…………………………………………. 25

2.3.6. Muzica românească şi afirmarea creaţiei corale…………………… 25

2.4. Dramma per musica……………………….……………………………… 27

2.5. Liedul…………………………………….……………………………….. 27

2.6 Cântecul românesc…………………….…………………………………… 28

III. Muzica vocală sacră

3.1. Muzica liturgică ………………………………………………………….. 30

3.1.1. Muzica liturgică bizantină (ortodoxă)……………………………….. 30

3.1.2. Muzica liturgică occidentală (catolică) ……………………………… 33

3.1.3. Muzica liturgica protestantă (reformată) – secolul al XVI-lea………. 34

3.1.4. Muzica neoprotestantă……………………………………………….. 35

3.2 Muzica religioasă de concert……………………………………………… 37

3.3 Muzica evanghelistică “Gospel”, cu rol misionar………………………… 37

3.4 Muzica vocală comercială americană………….……………………………. 38

  1. 3.5. Concluzii privitoare la muzica liturgică ortodoxă şi muzica catolică……. 39

3.6. Concluzii privitoare la muzica protestantă……………………………….. 41

 1. Sondaj ……………………………………………………………………….. 43

4.1 Obiectivele şi metodologia cercetarii……………………………………… 43

4.1.1 Obiectivele cercetarii……………………………………………….. 43

4.1.2 Metodologia cercetării……………………………………………… 43

4.1.3 Descrierea instrumentului de cercetare……………………………… 43

4.2. Rezultatele cercetarii – Etapele de cercetare……………………………….. 45

4.2.1 Obiectivele studiului…………………………………………………… 45

4.2.2 Alegerea datelor,metodelor şi designului…………………………….. 46

4.3 Prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor…………………………….. 46

4.3.1 Intrebări cu variante de răspuns…………………………………………. 46

   1. Intrebări cu răspuns liber………………………………………………… 48

Bibliografie selectivă…………………………………………………………… 50

Anexe ……………………………………………………………………………. 52

POȚI CITI TOATĂ LUCRAREA DESCĂRCÂND FISIERUL PDF!

Selecteaza moneda
EUR Euro